Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4

Biz Kimiz

          1990 y?l?ndan bugüne kadar Un De?irmenleri , Yem Fabr?kalar?, Rendering Tesisleri, Tavuk Kesimi , ?rmik Tesisleri ( Bu?day, M?s?r ) , Silolar (Hububat Depolama) anahtar teslimi kurup taahhüt eden, modernizasyon konusunda faaliyet gösteren en dinamik ve yenilikçi firmayiz...

           F?rmam?z ?thalat ve ?hracat olarak hububat M?s?r , Bu?day, Soya v.b toptan sat???n? yapmaktad?r .                Ayn? zamanda medikal mazlemeleri olarak hastane ekipmanlar? ve T?bb? cihaz malzemeleri hizmetlerinde ça?? yakalamak için büyük gayretler sarf etmekteyiz.....

          ISO 9001 kalite sistemi belgesi alt?nda deneyimli teknik kadro ve son teknoloji ile donatl?m??    makine park? ile kaliteli üretim yapmaktay?z .

         Kurulan tesislerde mü?teriyi memnuniyetini, daima ön planda tutmu?uz.Deneyimli teknik personsellerden olu?an servis ekipleri ile sat?? sonras? kaliteli hizmet vermekteyiz.....